Hore
nová class col-xl-$x-$y kde:
$x = klasicky šírka stĺpca
$y = koľko stĺpcov v šírke col-sm-1 bude v jendom riadku (.row) chýbať

nová class col-lg-0 ktorá na lg šírke bude znamenať display:none - využije sa na hluché medzery medzi stĺpcami. Viď píklady.

napr.:

1/2 = col-sm-6. Na veľkom displeji bude v strede jedno col-xl-1, preto má class col-xl-6-1
.row
.col-sm-6.col-xl-6-1
.col-xl-1.col-lg-0
.col-sm-6.col-xl-6-1


1/3 = col-sm-4. Na veľkom displeji budú v strede dve col-xl-1, preto má class col-xl-4-2
.row
.col-sm-4.col-xl-4-2
.col-xl-1.col-lg-0
.col-sm-4.col-xl-4-2
.col-xl-1.col-lg-0
.col-sm-4.col-xl-4-2


1/4 = col-sm-3. Na veľkom displeji budú v strede tri col-xl-1, preto má class col-xl-3-3
.row
.col-sm-6.col-md-3.col-xl-3-3
.col-xl-1.col-lg-0
.col-sm-6.col-md-3.col-xl-3-3
.col-xl-1.col-lg-0
.col-sm-6.col-md-3.col-xl-3-3
.col-xl-1.col-lg-0
.col-sm-6.col-md-3.col-xl-3-3