Hore

Referencie
Homestage - predaj

Homestage - predaj v číslach

Počet realizácií
13
Trhová cena nehnuteľnosti pred homestagingom
189 200 €
Trhová cena nehnuteľnosti po homestagingu
204 677 €
Dĺžka predaja nehnuteľnosti pred homestagingom
7 mesiacov
Dĺžka predaja nehnuteľnosti po homestagingu
3 týždne
Zhodnotenie predaja nehnuteľnosti po homestagingu
9 %
Ušetrené náklady
2 148 €

Zaujali sme?
Stretnime sa.

nepovinné

Ing. Jacqueline Brandisová

+421 905 682 489
info@homebrand.sk