Hore

Ako pracujeme

Každý projekt, na ktorom pracujeme, je pre nás jedinečný a je mu venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne tak, aby sme naplnili jeho očakávania. Samotný proces našej práce sme rozdelili do niekoľkých fáz a krokov.

 

Prvá fáza

1.

Úvodná konzultácia

Začneme úvodnou konzultáciou, kde sa porozprávame o vašej situácii a vašich požiadavkách. Získame od vás základné informácie k realizácii projektu – čo potrebujete, v akom časovom horizonte a čo je pre vás dôležité. Za úvodnú konzultáciu nič neplatíte.

2.

Zoznámenie sa s priestorom

Nemenej podstatným krokom je samotné zoznámenie sa s priestorom, s ktorým budeme pracovať. Priestor zmeriame, nafotíme a poznačíme si jeho špecifiká. Ani za zmeranie priestoru zatiaľ neplatíte. Na základe údajov vám spravíme predbežný cenový odhad. Ak si vyberiete služby homestagingu, taktiež odhadneme dobu, za ktorú by ste mali nájsť kupujúceho či nájomníka.

3.

Zahájenie projektu

Pripravíme vám cenovú ponuku. Ak s ňou budete súhlasiť, spoločne si prejdeme písomné zmluvy. V zmluvách budú uvedené všetky podmienky, termíny, rozsah či ceny realizácií. Po podpise zmlúv sa púšťame do realizácie. Súčasťou tohto kroku je aj zoznámenie klienta s cenovým a časovým odhadom, ktorý bol vypracovaný v predchádzajúcom kroku pre službu Homestaging.

Druhá fáza

Návrh témy priestoru

Návrh témy priestoru

Naši homestageri/-ky navrhnú tému úprav pre váš priestor tak, aby nehnuteľnosť zaujala čo najširšiu skupinu ľudí. Každá nehnuteľnosť má svoje kladné i záporné stránky. Úlohou našich homestagerov nie je zakryť jej nedostatky, ale práve vyzdvihnúť jej silné stránky.

Príprava podkladov

Potom pripravíme všetky dekorácie, ktoré by mali ísť do daného priestoru. Dekorácie sa primárne volia zo skladových zásob, ktoré majú naši homestageri k dispozícii v našom vlastnom sklade. Môže sa stať, že sa do priestoru hodí dekorácia, ktorá sa v našom sklade nenachádza. Bez problémov ju vieme zabezpečiť.
Ak je to potrebné, okrem prípravy bytových doplnkov sa pripravia aj plány pre zmeny priestoru, maľovanie či iné úpravy danej nehnuteľnosti.

Realizácia homestagingu na mieste

V tomto kroku prebieha realizácia zmien a úprav, ktoré sme navrhli – odstránia sa nedostatky a technické závady, interiér sa vymaľuje a naaranžuje, aby bol pre záujemcov atraktívny. Vo vynovenej nehnuteľnosti by sa mal záujemca cítiť ako doma už na prvý pohľad.

Odovzdanie diela

V poslednom kroku tejto fázy projektu sa vykoná oficiálne odovzdanie diela. Podpíšeme preberací protokol a už len budeme čakať, kým sa nehnuteľnosť predá či prenajme. Po tejto fáze sa vykoná finálna úhrada faktúry za homestaging.

Návrh témy priestoru

Predbežný návrh interiéru a jeho schválenie

Po uzatvorení zmluvy v prvej fáze projektu začíname s tvorbou návrhu dizajnu. V tomto kroku sa pripraví koncept návrhu vychádzajúci z informácií, ktoré sme od vás získali.

Výstupom je síce predbežný, avšak ucelený návrh interiéru, ktorý chcete zariadiť. Návrh bude pozostávať z dispozičných zmien (ak je to potrebné), farebného ladenia a výberu zariadenia. Môžete očakávať, že vám predložíme viac alternatív riešenia spolu s vizuálnymi pomôckami, ktoré vám pomôžu získať lepšiu predstavu. Odporúčame, aby sa prezentácie zúčastnili všetky osoby, ktoré sú zodpovedné za schvaľovanie návrhu.

Po prezentácií našej práce si povieme, čo vám vyhovuje a čo by sme mohli upraviť. Po zapracovaní vašich zmien postúpime k vypracovaniu konečnej verzie návrhu.

Finálna verzia návrhu

Vytvoríme konečnú verziu, ktorá obsahuje vizualizácie navrhovaného interiéru spolu s výberom materiálov. V tejto fáze projektu spolupracujeme s našimi odborníkmi pre realizáciu interiérov, ako sú maliari, remeselníci, dodávatelia či naši subdodávatelia. Niekoľkokrát sa stretneme, kde odprezentujeme prácu a úpravy, až sa dostaneme k odporúčaniam, ako návrh zrealizovať.

Nákup a dodanie

Zabezpečíme prípravu všetkých podkladov, špecifikácií a nákupných zoznamov. Dohodneme spoluprácu s dodávateľmi, budeme koordinovať dodávky a zabezpečíme ich dodanie. Samozrejme, o stave objednávky či iných veciach budete ihneď informovaní.

Realizácia projektu

Vieme pre vás zabezpečiť vypracovanie harmonogramu prác, koordináciu jednotlivých dodávateľov a subdodávateľov – od remeselníkov až po stavebné firmy, a pravidelne vás informovať o postupe prác pri realizácií projektu. Naši homestageri/-ky myslia na všetko – od maľovania, cez osvetlenie, obklady a dlažby až po umiestnenie nábytku a bytových doplnkov v priestore.

Súčasťou realizácie projektu je koordinácia všetkých dodávateľov a subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácií projektu. Na projekt bude vždy dohliadať jeden z našich senior homestagerov, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov.

Nakoniec sa priestor ešte doladí našimi dekoráciami, nafotografuje a spraví sa pre vás prezentácia priestoru. Po ukončení prezentácie si v prípade záujmu môžete niektoré z doplnkov odkúpiť.

Naaranžovanie priestoru

Pre klientov, ktorí sa rozhodli zabezpečiť si realizáciu projektu sami, ponúkame možnosť pripraviť priestor podľa návrhov z kapitoly „Konečná verzia návrhu“ a doladiť ho dekoráciami, obrazmi a malými doplnkami tak, aby bol dojem z neho čo najlepší.

Po dodaní všetkého zariadenia sa daný nábytok poskladá (ak je to potrebné) a umiestni na správne miesto. Doplnia sa obrazy, dekorácie a doplnky. Následne sa interiér nafotografuje a spraví sa jeho prezentácia.

Zaujali sme?
Stretnime sa.

nepovinné

Ing. Jacqueline Brandisová

+421 905 682 489
info@homebrand.sk