Ako pracujeme

Každý projekt je pre nás jedinečný a venujeme mu maximálnu pozornosť.

Ku klientovi pristupujeme individuálne tak, aby sme naplnili jeho očakávania. Samotný proces našej práce sme rozdelili do niekoľkých fáz a krokov. 

Home staging

Home staging je služba pre dokonalú prezentáciu nehnuteľnosti. Vďaka šikovným trikom vytvoríme atmosféru DOMOVA, ktorú záujemci o bývanie hľadajú.

Prvá fáza home stagingu

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

1. Úvodná konzultácia

Na úvodnej konzultácií sa porozprávame o vašej predstave a vašich očakávaniach. Získame tak od vás základné informácie k realizácii projektu: čo potrebujete, v akom časovom horizonte, a čo je pre vás dôležité.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

2. Obhliadka priestoru

Nasleduje obhliadka priestoru, s ktorým budeme pracovať. Priestor zameriame, nafotíme a poznačíme si jeho špecifiká. Podľa získaných informácií vám spravíme predbežný cenový odhad. Za obhliadku tiež nič neplatíte.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

3. Zahájenie projektu

V treťom kroku vám pripravíme cenovú ponuku. Ak s ňou budete súhlasiť, pripravíme vám objednávku. Po jej podpise a úhrade úhrade depozitu za prenájom doplnkov sa pustíme do prípravy home stagingu.

Druhá fáza home stagingu

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

4. Návrh témy priestoru

Na základe obhliadky navrhnú naši home stageri najvhodnejšiu tému do vášho priestoru a všetky potrebné úpravy. Cieľom týchto estetických, prípadne technických, úprav bude vyzdvihnúť silné stránky nehnuteľnosti a zaujať čo najväčšiu skupinu potenciálnych klientov.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

5. Príprava home stagingu

Následne do priestoru vyberieme vhodný nábytok a bytové doplnky. Primárne ich volíme z nášho vlastného skladu. Nábytok a dekorácie, ktoré sa v našom sklade nenachádzajú, vieme bez problémov zabezpečiť na vlastné náklady.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

6. Realizácia home stagingu

V tomto kroku už realizujeme zmeny a úpravy, ktoré sme navrhli – odstránime technické a iné nedostatky, interiér zariadime a podľa potreby aj vymaľujeme. Po dokončení home stagingu bude nehnuteľnosť funkčná a vizuálne príťažlivá.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

7. Odovzdanie projektu

Posledným krokom projektu je oficiálne odovzdanie výsledku našej práce. Podpíšeme s vami preberací protokol na prenajaté doplnky a uhradíte druhú časť objednávky. Po úspešnom predaji alebo prenájme nehnuteľnosti si nábytok a doplnky vyzdvihneme a vrátime vám depozit.