Ako pracujeme

Každý projekt je pre nás jedinečný a venujeme mu maximálnu pozornosť.

Ku klientovi pristupujeme individuálne tak, aby sme naplnili jeho očakávania. Samotný proces našej práce sme rozdelili do niekoľkých krokov. 

Home staging

Home staging je služba pre dokonalú prezentáciu nehnuteľnosti. Vďaka šikovným trikom vytvoríme atmosféru DOMOVA, ktorú záujemci o bývanie hľadajú.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

1. Úvodná konzultácia

Na úvodnej konzultácií sa porozprávame o vašej predstave a vašich očakávaniach. Získame tak od vás základné informácie k realizácii projektu: čo potrebujete, v akom časovom horizonte, a čo je pre vás dôležité.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

2. Obhliadka priestoru

Nasleduje obhliadka priestoru, s ktorým budeme pracovať. Priestor zameriame, nafotíme a poznačíme si jeho špecifiká. Podľa získaných informácií vám spravíme predbežný cenový odhad. Za obhliadku tiež nič neplatíte.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

3. Zahájenie projektu

V treťom kroku vám pripravíme cenovú ponuku. Ak s ňou budete súhlasiť, pripravíme vám objednávku. Po jej podpise a úhrade depozitu za prenájom doplnkov sa pustíme do prípravy home stagingu.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

4. Návrh témy priestoru

Na základe obhliadky navrhnú naši Home Stageri najvhodnejšiu tému do vášho priestoru a všetky potrebné úpravy. Cieľom týchto estetických, prípadne technických, úprav bude vyzdvihnúť silné stránky nehnuteľnosti a zaujať čo najväčšiu skupinu potenciálnych klientov.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

5. Príprava home stagingu

Následne do priestoru vyberieme vhodný nábytok a bytové doplnky. Primárne ich volíme z nášho vlastného skladu. Nábytok a dekorácie, ktoré sa v našom sklade nenachádzajú, vieme bez problémov zabezpečiť na vlastné náklady.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

6. Realizácia home stagingu

V tomto kroku už realizujeme zmeny a úpravy, ktoré sme navrhli – odstránime technické a iné nedostatky, interiér zariadime a podľa potreby aj vymaľujeme. Po dokončení home stagingu bude nehnuteľnosť funkčná a vizuálne príťažlivá.

Ako pracujeme - HOME STAGING | HomeBrand

7. Odovzdanie projektu

Posledným krokom projektu je oficiálne odovzdanie výsledku našej práce. Podpíšeme s vami preberací protokol na prenajaté doplnky a uhradíte druhú časť objednávky. Po úspešnom predaji alebo prenájme nehnuteľnosti si nábytok a doplnky vyzdvihneme a vrátime vám depozit.