Hore

Referencie
Homestage - prenájom

Homestage - prenájom v číslach

Počet realizácií
7
Trhová cena prenájmu nehnuteľnosti pred homestagingom
407 €
Trhová cena prenájmu nehnuteľnosti po homestagingu
643 €
Pred homestagingom sa nedarilo prenajať nehnuteľnosť
2 mesiace
Po homestagingu sa padarilo prenajať nehnuteľnosť za
5 dní
Zhodnotenie prenájmu nehnuteľnosti po homestagingu
68 %
Ušetrené náklady
1 074 €

Zaujali sme?
Stretnime sa.

nepovinné

Ing. Jacqueline Brandisová

+421 905 682 489
info@homebrand.sk